Wat valt er onder (bijzondere) persoonsgegevens uit de AVG?

De AVG is van toepassing wanneer je persoonsgegevens verwerkt. Maar wat voor soort gegevens vallen er eigenlijk onder persoonsgegevens? En wat zijn bijzondere persoonsgegevens?

“Gewone” persoonsgegevens

In de AVG staat dat persoonsgegevens zijn: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een natuurlijk persoon kan een zzp’er zijn, maar ook “gewoon” een particulier. En dus geen rechtspersoon, zoals een B.V. of vof. De natuurlijke persoon wordt overigens in de AVG verder “betrokkene” genoemd.

Wat valt er dan onder identificeerbaar? Een identificeerbaar persoon is een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator, of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Voorbeelden van gewone persoonsgegevens

 • Voor- en achternaam;
 • Bedrijfsnaam. Zo is mijn bedrijfsnaam (Diederich Legal) een persoonsgegeven, want achternaam is er in verwerkt;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Woonplaats ;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Skypenaam, gebruikersnaam Zoom o.i.d. In zo’n gebruikersnaam kan namelijk een voor- en/of achternaam verwerkt zijn, of een ander persoonsgegeven;
 • E-mailadres;
 • IP-adres, omdat deze te herleiden kan zijn naar een persoon;
 • Locatiegegevens;  
 • Bankrekeningnummer;
 • Foto;
 • Social media accountnaam.

Bijzondere persoonsgegevens

Naast de “gewone” persoonsgegevens heb je nog “bijzondere” persoonsgegevens. Dit zijn gevoelige persoonsgegevens en worden extra beschermd door de AVG. De gewone persoonsgegevens mag je verwerken onder één van de zes grondslagen uit de AVG. De bijzondere persoonsgegevens mag je niet verwerken onder die grondslagen. In principe is het verboden bijzondere persoonsgegevens te verwerken, tenzij de AVG aangeeft dat dat mag. Ofwel: er gelden andere grondslagen waarop je je verwerking mag baseren dan die eerder genoemde zes grondslagen.

Voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens

De volgende gegevens waaruit het volgende blijkt, vallen in ieder geval onder bijzondere persoonsgegevens:

 • ras of etnische afkomst;
 • politieke opvattingen;
 • religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen;
 • het lidmaatschap van een vakbond;
 • genetische gegevens;
 • biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon
 • gegevens over gezondheid;
 • gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Jurist auteursrecht

Heb je een vraag? Stel ‘m gerust!

Misschien vind je deze blogs ook interessant:

Wekelijks al die handige juridische tips in je mailbox?

Abonneer je op mijn nieuwsbrief!