Auteursrecht

Wat is auteursrecht?

Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.

Oef! Normale mensentaal? Wanneer jij iets creatiefs maakt, dan ben jij in beginsel de enige die mag bepalen wat er met dat werk gebeurt.

Zijn er uitzonderingen op het auteursrecht?

Jazeker. Ik zei bij de vorige vraag niet voor niets dat je “in beginsel” de enige bent die mag bepalen wat er met jouw werk gebeurt.

Er zijn best wel wat uitzonderingen. Bijvoorbeeld het recht van iemand om jouw werk te citeren, of het recht om jouw werk te embedden.

Wanneer krijg je auteursrecht?

Dat is heel simpel. Je hoeft er helemaal niets voor te doen! Je hoeft het auteursrecht dus niet te registreren. 

Wel moet jouw werk aan de “werktoets” voldoen om beschermd te worden door het auteursrecht. Jouw werk moet:

 • Een eigen oorspronkelijk karakter hebben (het werk mag niet ontleend aan een ander werk).
 • Een persoonlijke stempel dragen (er moeten creatieve keuzes zijn gemaakt)

Waar kan auteursrecht op zitten?

“Een creatief werk” zoals ik eerder noemde, klinkt natuurlijk wat abstract. Je kunt denken aan:

 • Foto’s
 • Films/video’s
 • Teksten
 • Webdesigns
 • Illustraties
 • Grafische vormgeving
 • Muziek
 • Schilderijen
 • Logo’s
 • Architectuur en bouwwerken
 • Software

Wanneer is er sprake van een auteursrechtinbreuk?

Dat is wanneer jij geen toestemming hebt gegeven aan iemand voor het gebruik van een werk. Daaronder valt ook bijvoorbeeld het bewerken of vertalen. Uitzondering is natuurlijk wanneer er sprake is van een uitzondering, zoals hierboven genoemd. 

Wanneer vervalt het auteursrecht?

Uitgangspunt is dat het auteursrecht 70 jaar na de dood van de maker vervalt. Jouw erfgenamen erven dus jouw auteursrecht.

Na die 70 jaar vervalt het auteursrecht en valt jouw werk in het “publieke domein”. Dat betekent dat iedereen jouw werk zomaar mag gebruiken.

Wat kan jij voor mij doen?

Heel veel! Ik kan bijvoorbeeld een licentieovereenkomst of akte van overdracht voor je opstellen. Een licentieovereenkomst is handig om je toestemming voor gebruik vast te leggen. Een akte voor overdracht heb je nodig als je je auteursrecht overdraagt.

Ook kun je altijd bij mij terecht met vragen over auteursrecht, bijvoorbeeld in de vorm van schriftelijk advies of juist in de vorm van een adviesgesprek. Die vragen kunnen over van alles gaan. Denk je dat er sprake is van een auteursrechtinbreuk? Neem gerust contact op of dat ook zo is en om te kijken wat voor stappen er genomen kunnen worden.

P.s. weet je wat superchill is? Ik ben zelf fotograaf. Dus ik weet precies wat er in de wereld van een creatief ondernemer speelt.

Ik heb al een vraag...

Zit je nu al met een brandende vraag over auteursrecht? Vul het formulier hieronder in en ik neem zo snel mogelijk contact met je op.