Wat kan je vorderen bij een auteursrechtinbreuk?

Het lijkt er op dat er een auteursrechtinbreuk is gepleegd op jouw werk. Wat kan je vorderen als dit helaas heeft moeten gebeuren?

Vordering tot staken en gestaakt houden

De kans is groot dat je wil dat de inbreuk stopt. Dan kan je vorderen dat de inbreukmakende handelingen gestopt worden. Dit zou je zelf kunnen doen, maar het zou kunnen dat de inbreukmakende partij hier niets mee gaat doen. In dat geval kun je een jurist een brief laten schrijven.

Handig is overigens wel om eerst vast te stellen of er überhaupt een auteursrechtinbreuk is voordat je iets gaat vorderen. En dat geldt niet alleen voor dit punt.

Schadevergoeding

Naast dat je kan vorderen om de inbreuk te staken en gestaakt te houden, kun je ook een schadevergoeding vragen. Dat kan niet zomaar. Door de inbreuk moet er schade bij jou zijn ontstaan, en die schade moet aan de inbreukmaker kunnen worden toegerekend. Ofwel: De inbreukmaker wist of had redelijkerwijs moeten weten dat hij een inbreuk zou moeten plegen.

Winstafdracht

Volgens de Auteurswet kun je ook een afdracht van de winst vorderen. Stel, je bent kunstenaar en hebt een schilderij gemaakt. Van dat schilderij is een foto gemaakt en gedrukt op een shirt. Je kan dan alle winst vorderen die met de verkoop van die shirts zijn gemaakt.

Beslag e.d.

De vorige twee punten gingen over geldelijke vorderingen. Als er “roerende zaken” zijn (zaken die niet vastzitten aan de grond), en die roerende zaken bevatten jouw werk (denk aan de shirts van vorig voorbeeld), dan kun je ook de volgende dingen vorderen/doen:

  • Eigendom opeisen
  • Onttrekking aan het verkeer
  • Vernietiging (hiervoor kan je afgifte van de zaken vorderen)
  • Onbruikbaarmaking (hiervoor kan je afgifte van de zaken vorderen)
  • Beslag laten leggen

Rectificatie

Wanneer iemand aansprakelijk is voor de auteursrechtinbreuk, dan kan de rechter hem op vordering van jou veroordelen tot openbaarmaking van een rectificatie, mits er sprake is van onjuiste of door onvolledigheid misleidende publicatie van gegevens van feitelijke aard. Voorbeeldje? Stel, je bent personal branding fotograaf en iemand gebruikt jouw foto’s en doet alsof die door hem gemaakt zijn. Dan kun je een rectificatie eisen.

Proceskosten

Komt het zover dat de inbreuk beoordeeld moet worden door de rechter? Als je de zaak “wint”, dan kan de andere partij veroordeeld worden tot het betalen van de redelijke en evenredige kosten die jij hebt gemaakt, tenzij de billijkheid daar zich tegen verzet.

P.s. Ben je niet zeker of jouw werk auteursrechtelijk beschermd is? Bekijk dan even deze blog. Let op: Weet je het niet zeker? Laat dit altijd door een jurist bekijken.

Jurist auteursrecht

Heb je een vraag (als ondernemer/bedrijf zijnde)?

Stel ‘m gerust!

Misschien vind je deze blogs ook interessant:

Wekelijks al die handige juridische tips in je mailbox?

Abonneer je op mijn nieuwsbrief!